Privacybeleid

Privacy verklaring MRC innovatief klimaatbeheer BV

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 mei 2023

Persoonsgegevens verwerken wij alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en andere privacywetgeving.

Onze website www.mrc-klimaatbeheer.nl wordt beheerd door MRC innovatief klimaatbeheer BV. Via deze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens door ons verwerkt. Deze worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Contactgegevens

Rondweg 30 | Wezep
+31 38 376 01 95
verkoop@mrc-klimaatbeheer.nl
www.mrc-klimaatbeheer.nl

MRC innovatief klimaatbeheer BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we via www.mrc-klimaatbeheer.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Heeft u vragen, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons.

Verzamelen van gegevens

Contactformulier

Wanneer u op de website ons contactformulier invult of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, vragen wij u om gegevens in te vullen of te verstrekken. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens die u aan ons verstrekt via het formulier:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Hiernaast bevat uw vraag mogelijk persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om uw vraag of verzoek te kunnen afhandelen. Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Nieuwsbrief

Op onze website kunt u inschrijven voor onze nieuwsbrief. Op die manier blijf u op de hoogte van nieuws over ons bedrijf, aanbiedingen en belangrijke informatie. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief op basis van uw toestemming. Wij bewaren de informatie totdat u afmeldt voor onze nieuwsbrief. U kunt op elk moment afmelden voor onze nieuwsbief. Iedere e-mail bevat namelijk een link waarmee u kunt afmelden.

Klanten

Bent u klant van ons of zijn wij in onderhandelingsfase dan verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummers
 • Voor- en achternaam

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens op basis van uw toestemming en/of op basis van de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze informatie zolang wij dit wettelijk verplicht zijn. Informatie waarvoor geen wettelijke bewaarplicht geldt bewaren wij tot één jaar na uitvoering van de overeenkomst.

Het delen van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van Equinix in Zwolle. Uw gegevens worden verwerkt in Nederland. Tevens worden de back-ups gemaakt in het datacenter van Equinix in Zwolle.

Uw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Het privacy beleid van Facebook kunt u op hun website bekijken.

Wij gebruiken een boekhoudsysteem van een derde partij. Dit systeem staat op onze eigen lokale server.  De back-ups worden beveiligd gesynchroniseerd via het VPN verbinding naar een andere locatie in Nederland.

Uw gegevens staan ook in prijsvoorstellen, programma van eisen (PVE), en plan van aanpak (PVA) die wij maken. Deze documenten worden intern voor productie doeleinden gedeeld onder ons personeel.

Beveiliging, Cookies & persoonsgegevens

Wij maken voor onze website gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookieverklaring.”

Beveiliging

Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen hebben wij passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 Social media

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de inhoud van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met u te delen:

Links op de website
Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een andere website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten betrokkenen

Inzage en wijzigen van u gegevens

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van u gegevens in te trekken. Na het intrekken van uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kun u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of uitvoering van de overeenkomst. Ook hiervoor kun u een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via het op de website genoemde e-mailadres.

Klacht indienen
Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heb u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.